„Хъбис“ ЕООД  е IT компания с над десет годишен опит. Специализирана в разработването на медициски софтуер, уеб базирани софтуерни решения, интернет страници, SEO оптимизация и мобилни апликации. Фирмата разполага със специалисти в областта на .NET, PHP и Xamarin. В десет годишния си опит сме разработили цялостни софтуерни решения за редица фирми както в България , така и за Германия, Англия и други страни. Фирмата има разработени решения в сферата на : здравеопазване, туризъм , енергетика, производство и други.

Иновативни решения: Софтуерът за вашите нужди

Разработени решения в сферата на : здравеопазване, туризъм , енергетика, производство и други.

Нашият продукт “ MedSoft Hospital ” е система за управление на болници и болнични процеси. Система се използва от над 30 болници в България. Болничната система е базирана .NET.  

Софтуерът оптимизира всички процеси в една болница , като настаняване, медицински преглед, счетоводни операции, остойностяване на пациент, аптека, лаборатория и други.

Повече информация

Облачно съхранение: измерените даннимогат да бъдат качени на платформата Hubis Cloud Health при напълно сигурноуправление на здравния архив;

Частна здравна облачна услуга: дългосрочносъхранение, анализ и преглед на данни за физиологичните тенденции;

Услуги за управление на здравето:предоставяне на здравни инструкции иконсултантски услуги от облачни експерти.

Повече информация

В над десет годишния си опит сме разработили цялостни софтуерни решения за редица фирми както в България , така и за Германия, Англия и други страни. Фирмата има разработени решения в сферата на : здравеопазване, туризъм , енергетика, производство и други.

Имаме собствени разработки на софтуер : ЕРП Система, Хотелска Система,Софтуер за енергийна ефективност, Платформа за телемедицина,  Система за организация на работния процес и др.

Направи запитване

Ние предлагаме изготвяне на професионални интернет сайтове

Разработване на корпоративни сайтове, за малки, средни и големи фирми както и лични страници

Предлагаме уникален и професионален дизайн, който ще отличи вашата фирма в интернет пространството

Реорганизиране и осъвременяване на вашата визия в интернет

Изготвяне на вашата интернет страница, на базата на наш шаблон

 

Направи запитване
0
Години
0+
Клиенти
0+
Уреда за телемедицина
0k
Досиета

Нашите клиенти

Разгледайте нашите продукти

Магазин

Разработка на специализиран софтуер

Направете запитване