Здравейте,
С удоволствие искаме да ви споделим нашето последно постижение в областта на здравната грижа. Вчера, Регионалната здравна инспекция (РЗИ) Перник успешно проведе иновативна програма за здравен скрининг на своите служители с използването на нашата станция за телемедицина. Важните етапи на събитието включваха: Многопараметров Здравен Скрининг: Персоналът беше подложен на измерване на ръст, тегло и индекс на телесната маса, като също така бяха измерени кръвната захар, функцията на бели дробове (спирометрия), температурата, кръвно налягане, ЕКГ(5 канално),сърдечен ритъм и сатурацията.
Бързи и Ефективни Измервания: С помощта на телемедицинската станция, целият процес беше завършен за няколко часа, без да нарушава работните задачи на персонала.
Личен Достъп до Резултатите: Всеки служител получи своите индивидуални резултати, които включваха пълна информация за тяхното здравословно състояние.
Връзка с Личния Лекар: След получаване на резултатите, всеки служител имаше възможността да обсъди измерванията си с личния си лекар.
Сърдечно благодарим на РЗИ Перник за успешното сътрудничество и за възможността да допринесем за по-доброто здравословно бъдеще на техния персонал. С нетърпение очакваме да продължим нашето сътрудничество и да подобряваме здравната грижа чрез иновации и технологии.
Благодарим ви за вниманието, отворени сме за всякакви въпроси или обратна връзка.