Телемедицината вече прохожда в сектора на здравните услуги у нас. Но видеообаждането и споделяне на медицински данни пред камера онлайн не е телемедицина, казва Христо Бучков, управител и собственик на „Хъбис“ ЕООД – ИТ компания с над 10-годишен опит в телемедицината, един от първопроходците в сектора.

Биографията на 35-годишния предприемач сякаш от самото начало е предопределена за това, на което се е посветил. Завършва маркетинг в УНСС и здравен мениджмънт в Медицинския университет в Пловдив. През 2008 г. създава фирмата за медицински софтуер „Хъбис“ ЕООД, където вече работят десетина души. Тя си партнира с „Медицински център Телемедицина България“ ООД, създаден преди 2 г., който извършва медицински прегледи.

Идеята за персонализирана медицина и телемедицина се заражда у Бучков, когато личният му лекар иска един месец да си мери кръвното сутрин и вечер. Да си записва в тефтер данните и накрая да ги занесе за диагноза. Тогава той започва да търси уреди за кръвно налягане, които да записват показателите в телефона му, с възможност за изпращане на лекар. Имало малко такива решения и все им липсвало нещо. Така стига до идеята за платформа за здравно досие, което лесно да се споделя с личен и лекуващ лекар. И то да бъде свързано с уреди, които да измерват различни медицински показатели. С банков кредит и с пари, спечелени от разработван от „Хъбис“ медицински софтуер, започва новото начало.

Основната дейност на „Хъбис“ е свързана с мобилните станции за диагностика и телемедицина. Те представляват кресло, наподобяващо масажно, на което се снемат различни показатели чрез медицинска апаратура, и висок панел с пулт, управляващ и насочващ получените данни. Хардуерната част на станцията е внос, софтуерът е на „Хъбис“. Станцията за телемедицина е сертифицирана по директива 93/42/ЕЕС за медицински изделия.

Здравен скрининг
до 5 минути

За 3 до 5 минути чрез станцията могат да бъдат измерени 11 базисни медицински показателя – ръст, тегло, индекс телесна маса, пулс, кръвно налягане, сатурация, температура, електрокардиограма, кръвна глюкоза, рутинна урина, обем белодробна дейност.

Данните са абсолютно защитени, те се съхраняват в електронно досие, разработено от „Хъбис“, като самата фирма също не знае самоличността на изследвания. Разбира се, те трябва да бъдат разчетени от лекар. Идеята е, докато чакаш на опашка за консултация при лекаря, данните вече да са при него и като влезеш в кабинета му, той директно да ги чете и тълкува. Информацията от персоналния акаунт на изследвания може да се прати и на „Медицински център телемедицина България“ и при необходимост оттам да се препоръчат допълнителни изследвания или консултации със специалист.

Тези базисни изследвания изцяло влизат в изискванията за годишна профилактика на Здравната каса. Работодателите могат да закупят подобна станция или да я вземат под наем за известно време, като я поставят в подходящо помещение. Те няма да имат достъп до личното здравно досие на изследвания, но могат да получат структурна информация за служителите си – че например 30 на сто от тях са с високо кръвно налягане, и евентуално да участват в превенцията на риска от влошаване здравословното състояние на хора от своя екип.

Електронното здравно досие на „Хъбис“ е качено на платформата Hubis Cloud Health, която осигурява безопасно управление на здравния архив. Частната здравна облачна услуга дава възможност за дългосрочно и автоматизирано съхранение на медициска информация, документи и показатели. Чрез здравното досие човек може да следи своето медикаментозно лечение, да получава нотификации за прием на лекарства.

Моделът на „Хъбис“ е B2B (бизнес към бизнес). Работят със застрахователни компании и директно с различни компании. Целта на фирмата е да продава станциите не като стока, а като услуга. Затова сме се насочили към модела на споделената икономика, към споделените офис пространства в бизнес центровете, казва Христо Бучков.

Другият пазар са ДКЦ-тата (диагностично-консултативните центрове) и джипитата (общопрактикуващите лекари). Според Бучков ДКЦ-тата нямат интерес от мобилните станции, а джипитата трудно се кооперират. Затова на тях ще им бъде предлагано да плащат за услугата „на парче“, след като не могат да закупят или наемат станция. „Хъбис“ досега е работила със своите станции в София, Пловдив, Бургас, Банкя и Хисаря.

Мечтата на предприемача е да се повиши здравната култура в България и у нас да започнем да отдаваме дължимото на превенцията. Защото според него в Европейския съюз близо 30 на сто от разходите за здравеопазване отиват за превенция на заболяванията, а в България – едва 5 на сто. Затова у нас се плаща за болен, а във Великобритания – за излекуван.

Той изтъква и друг проблем – че в ЕС няма законова регулация за дейностите, свързани с телемедицината, такава има само в Полша. Иначе най-големият пазар за телемедицински услуги е в САЩ, като там разходите се покриват от здравното застраховане.

По детски лагери
и в отдалечени села

Немалка част от дейността на Бучков и колегите му са благотворителни инициативи – като скринингите на деца в Пловдив, Враца и в различни населени места в Родопите. Свързали са се с Българския червен кръст и Асоциацията на българските доброволци, за да помогнат на украинските бежанци. Дарили са 5 портативни устройства за педиатрична телемедицина – в Пловдив, София и за спортен лагер с 200 деца в Рибарица. Планират да дарят още 20 устройства, плюс да наемат на 8-часов работен ден лекари за анализ на данните и за диагностична консултация. С тези устройства се изследват показателите на белия дроб, сърцето, гърлото и ушите на детето. Така например на едно украинче чрез подобен скрининг е открит отит и то навреме е получило лекарска помощ.

„Държим проектът ни да продължи в по-отдалечените населени места в България, където достъпът до медицинска грижа е силно ограничен“, казва Христо Бучков. За проекта помага една от големите международни еврейски хуманитарни организации. И как не – та нали телемедицината в цял свят до голяма степен е хуманитарно дело.