Бинокулярно разпознаване на лице с отчитане на телесна температура и алармена функция