Киоски

Информационни терминали /KIOSK/

Компютърните терминали (kiosk) по същество представляват специализирани компютърни системи с промишлен дизайн, предназначени да осигуряват информационни услуги, достъп до Интернет и друга специализирана информация на обществени места с висока посещаемост и места с пребиваване на много хора за определено време. Основната разлика от конвенционалните системи е възможността много  хора да  ги ползват. Информационните терминали (kiosk) за публичен достъп имат много и най-различни приложения:

 осигуряват свободен достъп до информационни ресурси и бази данни;
предлагат свободен достъп до Интернет;

 дават актуална обществена информация – за обществения транспорт, за действията и решенията на държавни, областни и общински органи;

 изпълняват социални функции, свързани с дейността на Фондации и организации, занимаващи се с благотворителни и хуманитарни дейности;

 подпомагат потребителите с информация за разположението на кабинети, офиси и други в обществени сгради /например болници, управления и други/;

 позволяват да се изградят автоматизирани информационни услуги, предлагани от различните нива администрация;
информират потребителите посредством рекламни клипове и банери за различни продукти и дейността на отделни фирми и организации;
 могат да участват в изграждането на системи за подаване и автоматична обработка на документи, включително и на системи за управление на опашките.

На практика информационните терминали ( kiosk ) могат да бъдат поставяни по училища, болници, административни сгради, молове, автогари и ж.п. гари, метростанции, аерогари и много други такива места.
Предвид основните им приложения, механично киоските ( kiosk ) са изградени в специални метални кутии с подходящ дизайн, осигурени са от вандалски действия и имат възможност за закрепване на стена или под. Вътрешното им окабеляване е извършено с оглед безопасното им използване от хората – всички разглобяеми части и корпуса са заземени, като са спазени европейските норми за безопасна работа. Информационните терминали ( kiosk ) са снабдени с “toch-screen” дисплеи, имат метална клавиатура с вградена мишка тип – “Track-bаll”, компютърните им конфигурации са подходящи за работа под различни операционни системи – LINUX, WINDOWS XP, WINDOWS VISTA и др.

 

Възможности за рекламиране :

–         Външна реклама

–         Видео реклама

–         Печатна реклама

–         Браншово позициониране

–         Интернет реклама

Приложение на информационните терминали

–         Търговски центрове и магазини :

Самообслужването вероятно е най-добре познатия начин за продажби
Много видове бизнес широко употребяват всички възможности, които киоските могат да предложат. В замяна на това, те получават печалба от инвестицията си под формата на повишени приходи от продажби.
Популярността от използването на киоски на пазара се повишава поради факта, че клиентите стават все по-запознати с технологията и предпочитат киоск пред който и да е вид носител на информация.

Някои възможни приложения: 
•  Самосканиращи терминали, където клиента може да провери цената на даден продукт
•  Каси в магазините на самообслужване, където клиентите плащат за продуктите
•  Карти за лоялни клиенти
•  Цифрови рекламни табла за показване на текущи промоции
•  Информационни терминали, които предлагат съвети и препоръки за клиентите, базирани на предпочитанията на клиентите
•  Интерактивен каталог на продуктите
•  Интерактивни решения за задържане на клиентите
•  Списък, карта и местоположението на магазините
•  Рекламиране на продуктите на цифров носител
Самообслужването може да повиши приходите чрез намаляване на разходите за персонал, намаляване на натоварването на персонала, намаляване на времето за чакане на клиентите и обслужване в неудобни часове. Те също въздействат много върху удовлетворяването на клиентите чрез възможността да се самообслужват бързо и лесно, купувайки каквото искат – когато искат.

Някои преимущества:
•  Увеличение на обема на продажбите чрез увеличаване на разнообразието от рекламни и информационни средства
•  Възможност да осигурява предлагане, съответстващо на интереса на потребителите
•  Повишава новаторския имидж на магазина
•  Въвежда ново средство за комуникация с вашите клиенти

–         Банкиране и финанси :

Във време, в което банкоматите са широко разпространени, киоските предлагат възможността да добавят още повече стойност на вашия отрасъл.
Киоск технологията е въведена с банкоматите, които предлагат лесен начин за клиентите за достъп до тяхната сметка, без да се редят на опашка. Самообслужването в банките е много по-напред от използване само на банкомати – все повече банки откриват как киоските помагат и подобряват обслужването на клиентите.

Някои възможни приложения:
•  Online банкиране
•  Информационни киоски
•  Финансови оферти и оферти за недвижими имоти
•  Калкулатор за погасителни вноски по заем
•  Информационни киоски, които изкарват извлечения
•  Интерактивно консултиране
•  Финансови препоръки
•  Информация за фондовата борса
•  Виртуални агенции

Някои преимущества: 
•  Повишава се обема на бизнеса с по-голяма лоялност на потребителите
•  Намалява разходите по сделките, предлагайки вземане на решения от разстояние
•  Повишаване на имиджа на марката
•  Повишаване на общата производителност
•  Допълнителна стойност към онлайн банкирането
•  Допълнителна комуникация между банката и клиента
•  Увеличава печалбата чрез информиране на клиента за наличните продукти

 

–         Държавна администрация

Киоските подпомагат комуникацията с гражданите и осигуряват оптимално им обслужване
Информацията ще бъде достъпна дори за хората с увреждания чрез ползването на специализирани за тях киоски. Използвайки възможността за непосредствен достъп до необходимата им информация гражданите ще облекчат и работата на служителите в съответната институция. С киоските се предлага и начин за хората, които нямат достъп до интернет да изискват информация по бърз и лесен начин.

Някои възможни приложения: 

•  Киоски за публична информация
•  Билбордове със събития
•  Процедури по регистрация
•  Плащане на сметки, данъци и държавни такси
•  Туристическа информация
•  Карти на града
•  Местни новини чрез предаване на живо
•  Дигитални реклами
•  Справки с архивите

Гражданите и посетителите имат нужда да се информират, колкото е възможно повече, за да се поддържа        икономиката оптимално, следователно киоските осигуряват най-доброто решение за постигане на тази цел.

Някои предимства: 

•  Достъп на всеки
•  Подобрява се контакта между правителството и гражданите
•  Намаляване на административните разходи
•  Лесен за използване интерфейс
•  Осигуряване на информация на обществото
•  Неограничено количество информация

 

–         Туризъм и пътуване

Киоските предлагат решение за ускоряване на чек-ина на летищата и автогарите

Клиентите също така ще усетят нов вид независимост, като ще могат сами да избират с коя компания да пътуват, по кое време да отпътуват и дори кое да бъде тяхното място. Киоските могат да се сложат на различни публични места, като по този начин достъпа става неограничен. Туристите ще бъдат посрещнати възможно най-добре, щом имат възможността да получат информацията, необходима през престоя им.

Някои възможни приложения: 

•  Автоматичен чек-ин (летища, автобуси, влакове…)
•  Електронни билбордове и реклами
•  Информация за резервации
•  Интернет достъп
•  Самообслужващи киоски за коли под наем
•  Ориентиране в сградите
•  Информация при пътуване
•  Справки за полети
•  Киоски в музеите

 

Пътуването и туризма са част от нашия живот. Чрез киоските се губи по-малко време, намаляват се разходите и следователно, нараства производителността.

Някои предимства:

•  Прекия контакт между клиентите и компанията
•  Киоските осигуряват точната информация, която клиентите търсят
•  Проверяването става по-бързо
•  Разходите за работни заплати намаляват
•  Нарастват продажбите

 

–         Образование

Всяка страна има нужда от образовани млади хора

Всяка страна има нужда от образовани млади хора. За да се подобри тяхното обучение, те имат нужда от подходяща материално-техническа база. Киоските са добро допълнение към нея и помагат на учащите да бъдат винаги информирани, което влияе положително върху учебния процес.

Някои възможни приложения: 

•  Предоставяне на персонална информация за студентите / учениците
•  Безплатен интернет достъп
•  Карта на университета / училището
•  Нормативна уредба
•  Справки за учебна програма
•  Справки за програмата на всички преподаватели
•  Справки за кабинетите на преподавателите
•  Възможност за принтиране

Образователната система трябва да се развива и киоските са един добър начин за подпомагане в тази насока.

Някои предимства:

•  Намаляване на административния персонал, следователно и съкращаване на разходите
•  Облекчаване на работата на административния персонал
•  Поддържане имиджа на учебното заведение
•  Постоянна информация за учащите, което ще подобри и улесни обучението

–         Телекомуникации

Комуникациите се развиват бързо и благодарение на киоските Вашата компания ще бъде модерна като използва най-новите технологии в тази област

Чрез киоските разговорите могат да се провеждат на световно ниво. Информацията може да се обменя много бързо. Използвайки уеб-камери комуникирането става по-лично и гради доверие в отношенията с клиентите.

Някои възможни приложения: 

•  Поставянето на киоските в публични институции
•  Уеб-камери и клавиатура за оптимално добро комуникиране
•  Инсталиране на принтери за разпечатване на информацията
•  Международни разговори
•  Интернет достъп
•  Електронна търговия
•  Аудио и видео връзка
•  Рекламиране

Комуникацията е от най-голяма важност за осъществяването на отлични отношения с настоящите и потенциалните клиенти и следователно осигурява по-висока печалба и развитие на Вашата фирма и нейната репутация. Важните сделки с клиенти могат да бъдат завършени по-бързо чрез киоските и дългосрочните бизнес отношения могат да порастнат. Добрата комуникация може да спести много време и пари на Вашата компания.

Някои предимства: 

•  Бърза и точна комуникация с клиентите
•  Поддържане на дългосрочни отношения с клиентите
•  Бърза и лесна обмяна на информация
•  Достъп до интернет
•  Използване на киоските на всяко едно място
•  Продължителна връзка
•  Намаляване на разходите

–         Хотели, ресторанти

Хотелите, баровете и ресторантите са визитната картичка на всеки град по света

Следователно е много важно клиентите да получат най-доброто възможно обслужване. Регистрирането и отписването в хотелите става по-просто и времето за чакане – по-малко. В баровете и ресторантите клиентите ще бъдат обслужвани по-адекватно и служителите ще работят по-ефективно чрез тъчскрийн киоски.

Някои възможни приложения: 

•  Регистрирането и отписването в хотелите
•  Информационни киоски за ориентиране в хотелите и за посрещане на клиентите
•  Показване на информация свързана с екскурзии
•  Карта на града
•  Обща информация за туристите
•  Проверка на свободните стаи
•  Достъп до интернет за гостите на хотела
•  Компютър за обратна връзка с клиентите
•  Показване на менюто в ресторантите

В този бранш клиентите очакват по-професионално и адекватно цялостно обслужване. Киоските са перфектния начин за постигане на тези цели.

Някои предимства: 

•  Регистрирането и отписването в хотелите става по-бързо и просто
•  Клиентите могат да попитат за всякаква информация свързана с ресторантите, екскурзиите и др.
•  Производителността на служителите нараства, защото те работят по-бързо и ефективно
•  Повишава се лоялността на клиентите
•  Повишава се имиджа на заведението
•  Нараства полезността от обслужването по отношение на клиентите

–         Здравеопазване

Технологиите продължават да подобряват здравеопазването

Болниците и здравеопазването играят важна роля за качеството на нашия живот. Киоските могат да подобрят медицинските грижи, които докторите и останалия персонал полагат за пациентите. Също така за служителите, киоските предлагат база данни с цялата необходима информация, а пациентите и посетителите могат да комуникират чрез киоски или да ги ползват за свободен достъп до интернет. Някои възможни приложения: 

•  Медицинска информация за пациентите
•  Информация за пациента през неговия престой в болницата
•  Контакт между пациентите и посетителите им
•  Информация и ориентация в сградите
•  Достъп до интернет

Могат да се спасят човешки животи благодарение на бързия отзив и точна информация в точното време. Чрез киоските, административните разходи са сведени до минимум, а действията на персонала – оптимизирани.

Някои предимства: 

•  Намалява се администрацията
•  Осигуряване на оптимално обслужване
•  Навременна информация
•  По-добра и по-бърза комуникация между различните отделения
•  Настаняването е по-удобно за пациентите
•  Качеството на обслужването се подобрява

Leave a reply

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Required fields are marked *