Медицински софтуер

 

Софтуерният продукт „MedSoft“ е разработен за оптимизация на работния процес на болници и отделения. Ние сме разработили платформа, която оптимизира с над 50 % работния процес . Програмата е разработена за оптимизиране на пътя на пациента и компютъризира всеки етап от престоя на пациента от резервирането на легло до изписването му. Нашата цел е да модернизираме и оптимизираме процеса на работа ,като желанието ни е единствено писане на ръка да е подписването на епикризата и историята на заболяването при изписване на пациент.

Модул Регистратура

Този модул ви позволява  лесно да настаняването пациенти за желаната от вас стая или да направите резервация и предаване на информация към желаното отделение. Автоматично издаване на всички първични документи. Проверка на осигурителен статус и регистрация на лична карта.Приложили сме модул, който позволява да определите лимит за определен вид прием (Клинична пътека, НОИ и др) за зададен от вас период.

Медицински модул

Медицинският модул, който сме разработили е съобразен всички изисквания на

здравната каса и НОИ. Модулът позволява определяне на броя кабинетите за първичен преглед и лекарите, както и издаване на документ включващ: кабинет за преглед, лекар и час за преглед. Историята на заболяването , което ние сме разработили е изцяло електронно, като в него са заложени необходимите кодове на болести по МКБ-9 и МКБ-10 и епикризи . Историята на заболяването дава възможност за водене на електронно досие на пациента, като при повторен прием Вие ще имате пълна информация за проведеното предишно лечение на пациента. Създаването на ИЗ е направено възможно най-лесно за работа, като разполагаме с шаблони към МКБ заболяване, шаблон за определена болест или тип пациент, шаблони към всеки отделен елемент (анамнеза, обективно състояние…..). След проведеното лечение , епикризата на пациента с генерира само с натискане на един бутон. Програмата дава възможност за електронно създаване на всички прилежащи документи към историята на заболяването : документ 1 ,лабораторни изследвания, назначаване на медикаменти,температурен лист, процедурен картон, процедурен картон на НОИ,функционална оценка,кинезеологичен анализ и др. , като те се попълват автоматично на базата на ИЗ-то на пациента. Ние сме разработили алгоритъм за създаване на график на процедури, за да може да оптимизирате часовете за процедури и графикът за процедурите да се използва и попълва от всеки лекар. Графикът , който сме разработили е напълно гъвкав и може да управляван напълно от Вас, за да се чувствате съвсем свободни при оптимизиране на работния процес. Всички функционалности на медицинския модул са направени за ваше улеснение и могат да бъдат променяни по всяко време , спрямо вашите желания, Вие имате пълна свобода за работа, което ще позволи да настроите програма , така че да бъде най- полезна за вашата болница.

Модул аптека

Модулът оптимизира и дигитализира процесите по закупуването на лекарства, лекарствени продукти, медикаменти и лекарствени храни.

Номенклатурите за автоматизацията на процесите :

Пълния лекарствен списък на одобрените лекарства и лекарствени храни от агенцията за лекарствата, Реимбурсен лекарствен списък;

Модул Аптека издава документи за:

Фактура и протокол за доставка,Лекарствена табела,Заявка към доставчик, Стокова разписка и Фактура при продажба

Модул НЗОК

От нашата програма вие може да извършвате отчитането към НЗОК. Програмата позволява да се генерират :

– Ежедневен отчет към НЗОК (.xml файл)

– Месечен отчет

– Седмичен отчет

– Приложение N 1

– Медико – статистически отчет

В този модул е разработена алгоритмична защита, която да не позволява да изпращате грешни файлове към НЗОК. Ежедневният файл не може да се генерира , ако всички ИЗ-та на са попълнени правилно , спрямо изискванията на НЗОК за съответната клинична пътека.