В централата на Райфайзенбанк България вече функционира съвременен стол за телемедицина, който дава възможност за извършване на дистанционни превантивни медицински изследвания. Столът е предоставен от Дженерали Застраховане АД и ХЪБИС ЕООД
Всеки служител самостоятелно може да измери свои основни здравни показатели: сърдечен ритъм, кръвно налягане, температура, тегло, ръст и телесна маса. В допълнение, на място могат да бъдат направени електрокардиограма, измерване на кръвната захар, холестерол, белодробна сатурация и други.
Всички резултати от изследванията са достъпни в „Моето здравно досие“ от Дженерали. Това е дигитална платформа, в която клиентът има свой личен поверителен профил, в който може да съхранява документи, като амбулаторни листове, резултати от изследвания, епикризи, рецепти, измервания по основни здравни показатели и др.

 

Научете повече за нашата станция за телемедицина