ПОЛЗИ ЗА ВАШЕТО ДЕТСКО ЗАВЕДЕНИЕ:

  • Постоянен достъп до лекар
  • Периодични профилактични прегледи
  • Профилирана профилактика от педиатър със специалност
    (ендокринология, очни болести, кардиология, пулмология, дерматология)
  • Индивидуално медицинско досие на всяко дете
  • Редуциране на разходите за здравеопазване
  • Цялостна превенция на здравето на децата

Устройството за телемедицина ще даде спокойствие на родителите за здравето на децата. Видео връзката дава възможност за достъп до лекар от всяко място по всяко време.

НАДЕЖДЕН ПРЕГЛЕД ОТ СПЕЦИАЛИСТ ПО ВСЯКО ВРЕМЕ НА ВСЯКО МЯСТО

Hubis Telemedecine свързва пациенти и лекари, както никога досега.
Могат ли лекарите надеждно да диагностицират ушна инфекция, болки в гърлото или инфекция на горните дихателни пътища, когато техните пациенти са на километри от тях ?
Сега те могат с Hubis Telemedecine, цялостно решение за телемедицина, което дава възможност за основен преглед с фунционални изследвания, по всяко време и навсякъде.

Педиатрия телемедицина